Přeskočit na obsah

Zlínský kraj ‑Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory

Dotace na podporu zvýšení motivace akreditovaných pracovišť všeobecného praktického lékařství a akreditovaných pracovišť pediatrie ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

  • Akreditovaná pracoviště všeobecného praktického lékařství v ZK a akreditovaná pracoviště pediatrie v ZK.

Typy podporovaných aktivit:

  • Spolufinancování podpory dotačního programu MZČR „Rezidenční místa pro zdravotnické obory“ Program 2 dotace na specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů.
  • Podporovaný obor: všeobecné praktické lékařství a pediatrie.
  • Minimální doba vzdělávání: 3 roky u všeobecného praktického lékařství, 4,5 roku u pediatrie.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 10 000 Kč/měsíc.
  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 120 000 Kč/ rok.
  • Celková alokace v rozpočtu ZK: 4 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

Podmínka přidělení dotace: doložení Rozhodnutí MZ ČR o přidělení dotace na rezidenční místo od 1. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru