Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2024 do 15. 2. 2024 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Jízdy králů na jihovýchodě České republiky zapsané na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“ a na „Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO“,
 • hudební akademie a letní školy vážné hudby nadregionálního významu,
 • hudební cykly vážné hudby nadregionálního významu,
 • nekomerční festivaly, kulturní aktivity a akce nadregionálního významu, které zásadním způsobem ovlivňují a obohacují život regionu.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 3 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu (v jednotlivém kole) předložit maximálně 1 Žádost.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru