Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Program na podporu rozvoje obcí nad 5000 obyvatel

Dotace na podporu regionálních/nadregionálních projektů obcí – významných pólů růstu území, poskytujících vyšší úroveň vzdělávacích, zdravotních a volnočasových služeb obyvatelům v širším území – formou investiční dotace z Fondu Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 6. 2024 do 30. 6. 2025 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce Zlínského kraje nad 5 tis. trvale žijících obyvatel. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je podpora regionálních/nadregionálních projektů obcí – významných pólů růstu území, poskytujících vyšší úroveň vzdělávacích, zdravotních a volnočasových služeb obyvatelům v širším území – formou investiční dotace z Fondu Zlínského kraje. Realizace projektů přispěje ke zvýšení atraktivity území Zlínského kraje, snížení dynamiky nepříznivého demografického vývoje a zastavení migrace kvalifikovaného obyvatelstva mimo území kraje. 
 • Důvodem podpory je zajištění spolufinancování významných projektů, které jsou reakcí na zásadní bariéru rozvoje obce, směřují k rozvoji obce, obnově nebo výstavbě obecního majetku.
 • V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zvýšení atraktivity obce pro obyvatele i nově příchozí, zlepšení stavu obecního majetku, zejména občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, infrastruktury pro vzdělávání, volnočasové aktivity, zdravotnictví nebo pro bydlení. 

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 40 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
 • Max. výše dotace činí 934,14 Kč/obyvatele obce.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Program není určen pro obce ORP.
 • V rámci jedné obce mohou být podány maximálně 2 Žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru