Přeskočit na obsah

Zlínský kraj – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat  od 24. 01. 2022 do 04. 02. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem kulturní památky / památky místního významu.

Typy podporovaných projektů:

 • Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit: 
  • a. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu,
  • b. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje,
  • c. obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely,
  • d. motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.
 • 1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 5 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí do 5 000 obyvatel maximálně 60% z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 35 000 Kč.
 • Maximální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 300 000 Kč.
 • Minimální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 35 000 Kč.
 • Maximální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v podporovaném opatření 1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek předložit maximálně 1 Žádost, tj. maximálně jeden projekt v jednom kalendářním roce na obnovu jednoho objektu (jedné věci).
 • Žadatel může v podporovaném opatření 2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu předložit maximálně 1 Žádost, tj. maximálně jeden projekt v jednom kalendářním roce na obnovu jednoho objektu (jedné věci).
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 05. 02. 2022.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 18. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru