Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Program — Obědy do škol ve Zlínském kraji

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 4. 2024 do 24. 5. 2024, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty zapsané v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), které poskytují školní stravování na území Zlínského kraje:
  • a) dětem mateřských škol,
  • b) žákům základních škol,
  • c) žákům středních škol.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • a) poskytování školního stravování dětem v době jejich pobytu v mateřských školách,
  • b) poskytování školního stravování žákům v době jejich pobytu v základní a střední škole,
 • přičemž se podpora nevztahuje na poskytování školního stravování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 6 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora (v podobě neinvestičních prostředků) bude poskytnuta na období od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 včetně.
 • Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 9. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru