Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Program Otevřené brány

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 1. 2023 do 8. 2. 2023 do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem sakrálního objektu na území Zlínského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění přístupnosti sakrálního objektu návštěvníkům v turistické sezoně v období květen až
  září a to v letech 2023 — 2024 ve zvoleném návštěvnickém režimu včetně zajištění bezplatných
  průvodcovských služeb návštěvníkům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 Kč/rok, celkem za dobu 2 leté realizace projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 Kč /rok, celkem za dobu 32 leté realizace projektu 60 000 Kč. 
  • a) míra dotace činí pro každé rozhodné období maximálně 40 % ze způsobilých výdajů projektu příslušného rozhodného období a současně,
  • b) maximální výše měsíční dotace na jeden kalendářní měsíc Plného návštěvnického režimu činí 6 000 Kč a Víkendového návštěvnického režimu činí 2 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Počet Žádostí předložených jedním žadatelem v Programu není omezen. Na jednu sakrální památku lze však podat maximálně jednu Žádost.
 • Pokud žadatel vlastní více sakrálních objektů, na které chce uplatnit dotaci z Programu, je nutné podat pro každý objekt samostatnou Žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru