Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zlínský kraj – Stipendijní program pro zdravotnické obory

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Cílem Programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu – lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 8. 6. 2020 do 30. 10. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v Programu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, poskytující akutní lůžkovou péči se sídlem ve Zlínském kraji s minimálně 5 obory akutní lůžkové zdravotní péče, přičemž způsobilost žadatele bude ověřena dle 185/2009 Sb. – vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů (názvy oborů).

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství/Všeobecné lekárstvo v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu 2 let po jeho získání při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.
 • 2. Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčních studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.
 • 3. Poskytování stipendií pro studenty/ky kombinovaných studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech po celou délku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let od úspěšného ukončení studia při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená pro Program je 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt 12 500 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství/Všeobecné lekárstvo 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru 12 500 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok kombinovaného studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru 20 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však:
  • 50 000 Kč na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecného lékařství//Všeobecné lekárstvo,
  • 12 500 Kč na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru a
  • 20 000 Kč na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok kombinovaného studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru.

Specifika a omezení:

 • Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:
  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník,
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování,
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 9. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>