Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Stipendijní program pro zdravotnické obory

Cílem Programu je snížení nedostatku zdravotnického personálu – lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2024 do 25. 10. 2024 do 13:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v Programu jsou poskytovatelé zdravotních služeb, poskytující akutní lůžkovou péči se sídlem ve Zlínském kraji s minimálně 5 obory akutní lůžkové zdravotní péče, přičemž způsobilost žadatele bude ověřena dle 185/2009 Sb. — vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů (názvy oborů).

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství/Všeobecné lekárstvo v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu 2 let po jeho získání při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.
 • 2. Poskytování stipendií pro studenty/ky prezenčních studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech v předposledním a posledním ročníku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.
 • 3. Poskytování stipendií pro studenty/ky kombinovaných studijních programů VOŠ či VŠ v nelékařských zdravotnických oborech po celou délku studia podmíněné závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let od úspěšného ukončení studia při úvazku 1,0 a při nižším rozsahu pracovního úvazku po dobu poměrně prodlouženou.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství/Všeobecné lekárstvo 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství/Všeobecné lekárstvo 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok prezenčního studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru radiologický asistent 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na jednoho studenta/ku a jeden akademický rok kombinovaného studijního programu VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru 25 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České a Slovenské republiky.
 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 9. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru