Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Výzva „ Lidová stavba roku“

Zlínský kraj udělí v r. 2022 uznání projektu „LIDOVÁ STAVBA ROKU“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro přijímání návrhů je do 30. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Návrh na uznání může podat vlastník stavby, případně jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vlastníka. Fyzická osoba, která návrh podává, musí mít trvalé bydliště na území ČR, v případě, že návrh podává právnická osoba, musí mít sídlo na území ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rada Zlínského kraje uděluje uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významného přínosu k zachování kulturního dědictví. Za obnovu stavby nelze považovat obnovu v rozsahu pouze udržovacích prací nebo modernizace.
 • Jedná se o stavby lidové architektury, které jsou nejen jako kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které jsou památkami místního významu a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsány nejsou a které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny. Jedná se zejména o stavby: 
  • a) obytné (např. domy, statky),
  • b) hospodářské (např. salaše, humna, stáje, chlévy, stodoly, sklepy, seníky),
  • c) výrobní (např. mlýny, hrnčířské domy, pekárny, kovárny, obydlí řemeslníků),
  • d) sakrální (např. kapličky, kostely, boží muka, zvonice),
  • e) veřejné (např. mosty, lávky, převozy, hatě).

Forma a výše podpory:

 • Projekt „Lidová stavba roku“ je spojen s předáním finanční odměny vlastníkovi stavby ve výši 50 000 Kč za realizaci obnovy. V případě spoluvlastnictví se odměna dělí podle výše podílů spoluvlastníků.

Specifika a omezení:

 • Obnova stavby musí být ukončena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, na který bezprostředně navazuje rok, v němž je návrh projektu předkládán.
 • Jeden návrh projektu „Lidová stavba roku“ může být podán pouze na jednu stavbu.
 • Stavba se musí nacházet na území Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru