Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zlínský kraj – Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“

music-2806852__340
Share Button

Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejich místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec nebo podnikatelský subjekt, provozující Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách (dle CZ-NACE 47.11) v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím).

Typy podporovaných aktivit:

  • Provoz maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 100 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v Programu předložit 1 Žádost na jednu prodejnu provozovanou v obci Zlínského kraje do 1000 obyvatel nebo místní části obce do 3 000 obyvatel, přičemž místní část má méně než 1 000 obyvatel (tzn. provozuje-li stejný žadatel více prodejen, může předložit více než jednu Žádost).
  • Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.
  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy, se považuje období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021, v níž musí žadateli způsobilé výdaje vzniknout a být jím i současně uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>