Přeskočit na obsah

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

Cílem této dotační výzvy je modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích Královéhradeckého kraje, které mají zřízenou Jednotku požární ochrany.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 02. 05. 2024, 8:00 do 13. 05. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Obce v Královéhradeckém kraji, které mají zřízenou jednotku požární ochrany a obdržely investiční dotaci ze státního rozpočtu ČR v dotačním programu na pořízení dopravního automobilu nebo rekonstrukci či výstavbu požární zbrojnice vyhlašovaném Generální ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji.
  • Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO II nebo JPO III (nejvyšší).
  • Nákup dopravního automobilu pro JPO II nebo JPO III (vysoká).
  • Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO V (střední).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu 22 550 000 Kč.
  • Rozmezí dotace: max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 33,33 %.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace projektů: 01. 01. 2024 — 30. 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru