Přeskočit na obsah

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

Cílem této dotační výzvy je modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích Královéhradeckého kraje, které mají zřízenou Jednotku požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 12. 2020 (8:00 hod.) do 20. 01. 2021 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Obce v Královéhradeckém kraji, které mají zřízenou jednotku požární ochrany a obdržely investiční dotaci ze státního rozpočtu ČR v dotačním programu na pořízení dopravního automobilu nebo rekonstrukci či výstavbu požární zbrojnice vyhlašovaném Generální ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení dopravního automobilu nebo rekonstrukce či výstavba požární zbrojnice v obcích Královéhradeckého kraje, které mají zřízenou Jednotku požární ochrany.
 • Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji.
 • Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO II nebo JPO III (nejvyšší).
 • Nákup dopravního automobilu pro JPO II nebo JPO III (vysoká).
 • Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO V (střední).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu 13 500 000 Kč.
 • Rozmezí dotace: max. 2/3 poskytnuté dotace z rozpočtu MV ČR — GŘ HZS.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 33,33 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů: 01. 01. 2021 — 30. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru