Přeskočit na obsah

Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji

Dotaci na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích mohou získat obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem, zájmová sdružení právnických osob, která jsou vlastníky či provozovateli veřejně přístupných komunikací. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 504 000,- Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 1.7.2014 do 8.8.2014 do 14:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem zájmová sdružení právnických osob, které jsou vlastníky či provozovateli veřejně přístupných komunikací.
 • Sídlo žadatele nemusí být na území Libereckého kraje, ale projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace musí být přínosem pro kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty na vytvoření podmínek pro zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu.
 • Projekty na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (drobné stavební úpravy, dopravní značení).

Forma a výše podpory:

 • Účelová dotace investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 50 000,- Kč a maximální výše podpory je 200 000,- Kč.
 • Dotace bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně 50 % z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu a současně nesmí být vyšší než schválená výše dotace
 • Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost do podprogramu v této výzvě.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemusí mít sídlo na území Libereckého kraje, ale projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace musí být přínosem pro kraj.
 • U projektů, které mohou založit veřejnou podporu je podpora poskytována v režimu „de minimis“.
 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru