Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

shutterstock_154904891.jpg
Share Button

Smyslem vyhlašovaného 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu.  

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 30. 6. 2016.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba prokazatelně neziskového charakteru – např. spolek (dříve občanské sdružení), nadace, obecně prospěšná společnost, školy, školská zařízení, zájmové organizace, kroužky apod.

Typy podporovaných projektů:

1. Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.)

2. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.)

3. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)

Smyslem vyhlašovaného 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 tis. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Předkladatelem je subjekt se sídlem v Ústí nad Labem nebo subjekt, jehož cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu je město Ústí nad Labem se svými obyvateli.
  • Předkladatelem projektu může být i skupina občanů (studenti), kteří nejsou starší 18 let, pro získání grantu však musí mít garanci některé neziskové organizace, která bude partnerem při práci na projektu a tuto okolnost doloží prohlášením, dohodou o spolupráci (participaci) na projektu nebo jiným věrohodným způsobem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>