Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kreativní Evropa – projekty evropské spolupráce

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Dotace  je určena pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet je ve výši 1,46 miliard eur.

Příjem žádostí:

 • Výzva bude vyhlášena v červenci 2015, příjem žádostí bude ukončen 7. 10. 2015.

Příjemce podpory:

 • Organizace ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa – Kultura, působící v oblasti kulturních a kreativních odvětví a mající k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna kulturních aktérů za účelem profesionalizace a získávání dovedností a know-how potřebné k adaptaci na měnící se prostředí.
 • Výměna kulturních aktérů mezi zeměmi včetně delších pobytů a rezidencí, které pomohou umělcům a kulturním profesionálům ve vývoji kariéry.
 • Podpora pro kulturní organizace (např. koncertní síně, operní domy, divadla, festivaly, orchestry, hudební a divadelní skupiny) z různých zemí, které koprodukují a (nebo) představení spoluvytvoří nebo představí dílo na různých akcích (místech) v různých zemích nebo na jedné akci, která má velmi významný mezinárodní dopad s multiplikačním efektem v jiných zemích.
 • Nadnárodní výměna uměleckých děl s evropskou dimenzí.

Forma a výše podpory:

 • Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu – maximální výše dotace je 200 000 €.
 • Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu – maximální výše dotace je 2 000 000 €.

Specifika a omezení:

 • Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu (účast minimálně  3 organizací ze 3 zemí) jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.
 • Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu (účast minimálně  6 organizací ze 6 zemí) jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 000 000 eur, což představuje maximálně 50 % způsobilého rozpočtu.
 • Maximální délka projektu je u obou kategorií 48 měsíců.
 • Uznatelnými náklady jsou aktivity související s obsahem projektu, cestovní náklady, personální náklady, náklady na konference a semináře, propagace.
 • Projekty nelze dofinancovat z dalších programů Evropské unie, projekt nesmí vykazovat zisk (příjmy a náklady musí být vyrovnané).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>