Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

ostrava-3
Share Button

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Příjem žádostí:

  • Žádost se předkládá do 4. dubna 2017.

Příjemci podpory:

  •  Obec, město.

Typy podporovaných projektů:

  • Státní finanční podpora Programu může být poskytována pouze pro obnovu kulturních památek. Státní dotaci lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, která stojí na území MPR a MPZ). Finanční prostředky lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory činí max. 50 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2017.
  • Finanční prostředky jsou a uvolňovány Ministerstvem kultury buď přímo pod § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech. Kraje, hlavní město Praha a obce s rozšířenou působností a obce poskytují podle těchto Zásad jednotlivé finanční prostředky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení. Příspěvky z rezervy Programu poskytuje pouze Ministerstvo kultury.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>