Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

shutterstock_155055539.jpg
Share Button

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí končí 30. 11. 2016.

Příjemci podpory:

 • V rámci Podprogramu 129 292 je oprávněným žadatelem: Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.
 • V rámci Podprogramu 129 293 je oprávněným žadatelem: Obce, svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“.
 • Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory Podprogram 129 292:
  a) státní podniky Povodí – úhrada se poskytuje maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, výdaje na odtěžení sedimentu včetně dalších souvisejících prací činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
  b) Lesy ČR, státní podnik – úhrada se poskytuje maximálně do výše 70 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, výdaje na odtěžení sedimentu včetně dalších souvisejících prací činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
 • Výše podpory Podprogram 129 293:
  a) Rekonstrukce, obnova a odbahnění – maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahňování.
  b) Výstavba – maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude poskytnuta na opatření budovaná ve veřejném zájmu za podmínky, že na předmětu podpory nebude vykonávána ekonomická činnost, která by zvýhodňovala příjemce podpory na trhu. Na předmětu není umožněn intenzivní ani polointenzivní chov ryb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Jiří Hájek, starosta napsal:

  Vážení,
  v programu 129 293 je uveden termín „se stálým přítokem“. V našem případě se jedná o rybník, který je v bažinatém území a je zásobovám dešťovou vodou, prameny a slabým přítokem z rybníka nacházejícím se nad předmětným rybníkem. Tento přítok v letním období za velkého sucha vysichá. Lze tento případ považovat za stálý přítok. Jinak odtok vody z předmětného rybníka je napojen na Zálužský potok.
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Hájek, starosta

 2. Libuše Rosová, starostka napsal:

  chtěla jsem se poptat, jestli by naše obec mohla žádat na obnovu rybníku, když nemáme projekt…nebo můžeme požádat o dotaci na projektovou dokumentaci se stavebním povolením na obnovu rybníku?
  děkuji

  • Dobrý den,

   v rámci OPŽP, PO 4 je možné získat dotaci na obnovu rybníka, kde je způsobilým výdajem i projektová dokumentace. Výzva bude vyhlášena na začátku dubna, je nutné pak projektovou dokumentaci připravit rychle, protože je povinnou přílohou žádosti a také je nutné ji doložit ke schválení na kraj, apod.

   Pokud budete mít zájem o přípravu žádosti, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>