Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program cestovního ruchu v regionech – Marketingové aktivity v cestovním ruchu

informační centrum
Share Button
Dotace na podporu zvýšení povědomí o nabídce ČR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 1. 12. 2018 do 15. 02. 2019.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů o certifikované (registrované) krajské DMO (DMO – organizace destinačních managementů mající různou právní subjektivitu), o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že certifikovaná (registrovaná) krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti (tj. 12 měsíců). o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že v kraji nepůsobí krajská DMO – podmínkou je doložení povinné přílohy – usnesení rady, že bude krajská DMO založena, nejpozději do 12 měsíců.
 • Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni o certifikované (registrované) oblastní organizace destinačního managementu.
 • Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni o zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, o certifikované (registrované) oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů:
  • Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit krajských organizací destinačního managementu (nebude podporován provoz). Krajské organizace destinačního managementu jsou organizace zaměřené na propagaci kraje na blízkých trzích (i příhraničních), koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje, poskytování servisu lokálním a oblastním organizacím destinačního managementu působícím na území kraje, zabezpečení aktivit v území nepokrytém aktivitami organizací destinačního managementu a v neposlední řadě i implementaci aktivit vycházejících z krajských strategických dokumentů, náležících do kompetence krajské DMO.
 • Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni:
  • Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetávání nabídky s poptávkou, tedy místa kam ve skutečnosti návštěvníci cestují, kde pobývají a kde konzumují služby cestovního ruchu včetně služeb navazujících.
 • Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni:
  • Oblast podpory je zaměřena na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu (společné / jednotící téma), realizaci zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity (formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraji a územím ČR).

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce.
 • Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace akce je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce, tj. v prosinci roku 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Libuše Křenková napsal:

  Lipník nad Bečvou se po sametové revoluci zaměřil na rozvoj turistického ruchu,ale prozatimní rozvoj je nedostačující.Naše neziskovka jde ještě dále.Vyrůstala jsem ve židovském domě, který ovlivnil můj profesní život a po návratu do Lipníka jsem se se studenty lipenského gymnázia jsem realizoval projekt Zmizelí sousedé a nyní s kolegou Mgr.M.Vojtáškem realizujeme projekt Příběhy židovských domů.V polovině 19.století v Lipníku žilo 48% židů.,nikdy tu nebyl pogrom a vedle sebe tu svorně žili katolíci,bratříci,luteráni a židé.Neměl by se současný svět od nich učit.Phdr.Leo Pavlát mi přislíbi půjčovat předměty lip.židů, které nikdy nebyly vystaveny do budoucího židovského muzea.V Peštýnšké ulici(bývalé ghetto( se prodává bývalá žid.textilka,která by byla po rekonstrukci vhodným místem pro muzeum.Dáme práci vyučeným romským zedníkům,máme i romského stavbyvedoucího.Při muzeu budě šicí dílna,dáme práci nezaměstaným švadlenám.Budeme pro turisty šít kopie starodávných židovské čepce,háčkovat žid.šperky…Prosím,pomozte.Děkuje Křenková,Hvězdní 45 Lipník nad Bečvou.MO:739 302 671


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>