Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program životní prostředí Výzva č. 3/2016

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Dotace na opatření vedoucí ke zlepšení kvality podzemních i povrchových vod, zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

Příjem žádostí:

 • Výzva je dvoukolová.
 • Projektové náměty lze předkládat od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.
 • Zahájení přijímání žádostí:  1. 8. 2016.
 • Ukončení přijímání žádostí: 30. 11. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu z prostředků fondu mohou žádat obce do 500 obyvatel (včetně) a obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu).
 • Podpořeny budou zejména decentrální a semi-centrální řešení projektů, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 50 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 40 000 Kč a maximální výše činí 5 000 000 Kč. Procentuální maximální míra dotace na jeden projekt je 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území České republiky.
 • Projektové náměty i žádosti se předkládají v tištěné formě a zároveň elektronicky na nosiči CD. Doručí se prostřednictvím datové schránky, poštovních služeb nebo osobně na adresu podatelny: Státní fond životního prostředí ČR, Odbor realizace Národního programu, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>