Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora inovačního prostředí

Share Button

Cílem této výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v jednotlivých tematických oblastech.  Žadatel si zvolí, na kterou oblast zaměří žádost o podporu. Žádost může zahrnovat i více oblastí, které budou spolu provázané. Celková alokace je 120 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 4. 2016 do 30. 11. 2016 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, školy a vysoké školy,výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací  – výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Jedná se o datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 120 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  20 000 000 .

Specifika a omezení:

 • Projekty lze realizovat na celém území České republiky a Evropské unie.
 • Partnerství je v této výzvě povoleno a může být vytvořeno s partnery z ČR, nebo se zahraničními partnery, z nichž alespoň jeden musí pocházet ze země Evropské unie. Ostatní zahraniční partneři mohou být i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejet nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Ing. Jaroslav DEMBINNÝ napsal:

  Máme připravené SW moduly pro zapojení virtuální reality do rehabilitačního procesu osob se zdravotním postižením.Zajímá nás zda je tento program vhodný pro napsání doační žádosti.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>