Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

shutterstock_155926808.jpg
Share Button

V rámci této výzvy je podporována výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod. Doba realizace projektu je 5 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu 3. 4.– 23. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace může být poskytnuta například na tyto druhy opatření:
  • posílení rekreační funkce lesa – výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních, naučných a fitness prvků;
  • usměrňování návštěvnosti území – odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule aj.;
  • údržba lesního prostředí – např. zařízení k odkládání odpadků;
  • bezpečnost návštěvníků lesa – např. mostky, lávky, zábradlí atd.;
 • Podpora může být také poskytnuta na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, za podmínky, že se nejedná o nezastavěný pozemek a koupě souvisí s realizací projektu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 – 2020.
 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 a maximální výše je 2 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo území zvláště chráněných oblastí, oblastí Natura 2000 a území hl. města Prahy.
 • Dotaci nelze poskytnout např. na stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství; novou výsadbu či obnovu zeleně; provozní a stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova; na rozhledny a lesokoutky.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>