Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Město Hrušovany nad Jevišovkou – Volný čas + sociální a rodinná politika – zájmové kroužky a jednorázové akce

volleyball-team-1561544__340

Dotace na spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v oblasti práce mládeže, tělovýchovy a sportu, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Město Mladá Boleslav – Dotace na volnočasové aktivity

basketball-1476010__340

Dotační program na podporu činnosti fyzických a právnických osob a jiných subjektů působících v oblasti využití volného času mládeže ve statutárním městě Mladá Boleslav.

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340

Dotace na na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – Malý přemyslovský měšec

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturního a společenského života v Mělníku vycházející ze strategického dokumentu s názvem Program podpory kultury a umění ve městě Mělník se zaměřením na rozvoj občanské sounáležitosti a turistického ruchu.

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže – Moravskoslezský kraj

art-423530__340

Dotační program na podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M).

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou a sportovní činnost ve městě.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).