Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Výzva č. 4 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ Prorodinná opatření

shutterstock_152206601.jpg

Cíl je zaměřen k podpoře zlepšení služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.

Městská část Praha 13 – Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

shutterstock_155208767.jpg

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.

MŠMT – Podpora mládeže na krajské úrovni

shutterstock_153270923.jpg

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit NNO na krajské úrovni a naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Kraje následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy pro NNO dle kritérií uvedených v programu.

Město Karlovy Vary – Dotace na volnočasové aktivity

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na volnočasové aktivity pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby v městě Karlovy Vary.

Město Písek – Záštity starostky 2018

shutterstock_60280690.jpg

Dotačním programem Záštita starosty/starostky se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

shutterstock_155208767.jpg

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“

shutterstock_155208767.jpg

Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento Dotační program činí 1 106 183 Kč.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnov

shutterstock_155351414.jpg

Podpora činnosti subjektů v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí a zkvalitňování nabídky těchto aktivit obecně.

Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže města Písek

shutterstock_96303500.jpg

Cílem programu je podpořit činnost především dětí a mládeže do 20 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas. Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.