Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže – Moravskoslezský kraj

art-423530__340

Dotační program na podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M).

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Dotace města Ústí nad Orlicí – Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou a sportovní činnost ve městě.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Praha 12 – udělování grantů v oblasti sportu a volného času na rok 2019

hurdles-1503753__340

Dotace na podporu činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

girls-1563093__340

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je podpora realizace vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu

football-2853590_960_720

Dotace bude sloužit na zajištění a pořádání vybraných akcí rekreačního a náborového charakteru, především se zaměřením na mládež, a vybraných akcí s dlouholetou tradicí a k reprezentaci města Kolína.

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji

sport

Dotace slouží k finanční podpoře zejména na činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času a k rozvoji pravidelných celoročních činností i příležitostných volnočasových aktivit obyvatel.