Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu

football-2853590_960_720

Dotace bude sloužit na zajištění a pořádání vybraných akcí rekreačního a náborového charakteru, především se zaměřením na mládež, a vybraných akcí s dlouholetou tradicí a k reprezentaci města Kolína.

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji

sport

Dotace slouží k finanční podpoře zejména na činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času a k rozvoji pravidelných celoročních činností i příležitostných volnočasových aktivit obyvatel.

Výzva č. 4 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ Prorodinná opatření

Cíl je zaměřen k podpoře zlepšení služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.

Městská část Praha 13 – Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

shutterstock_155208767.jpg

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.

MŠMT – Podpora mládeže na krajské úrovni

Cílem programu je podpora volnočasových aktivit NNO na krajské úrovni a naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Kraje následně vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy pro NNO dle kritérií uvedených v programu.

Město Karlovy Vary – Dotace na volnočasové aktivity

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na volnočasové aktivity pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby v městě Karlovy Vary.

Město Písek – Záštity starostky 2018

shutterstock_60280690.jpg

Dotačním programem Záštita starosty/starostky se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.