Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

47. výzvu ITI Brno – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV – IROP

kids-1093758__340
Share Button

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 11. 2018, 10:00 hod. do 31. 7. 2019, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
 • Nákup pozemků.
 • Nákup staveb (nemovitostí).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Zvýšení kapacity:
  • mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 28 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2021.
 • Projektové záměry mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb. musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>