Přeskočit na obsah

47. výzvu ITI Brno — INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV — IROP

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 11. 2018, 10:00 hod. do 31. 7. 2019, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
 • Nákup pozemků.
 • Nákup staveb (nemovitostí).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Zvýšení kapacity:
  • mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 28 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2021.
 • Projektové záměry mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb. musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru