Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

NPŽP – Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

aqua-3771946__340

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

MAS Dolnobřežansko – IROP – Kulturní památky

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014.

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

bus-2460482_960_720

Dotace na podporu zvýšení informovanosti žáků o vzdělávací nabídce v Libereckém kraji.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj animovaného seriálu

cinema-strip-64074__340

Podpora je určena pro vývoj první řady animovaného českého seriálu (serializovaného audiovizuálního díla) o délce minimálně 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem. Součástí projektu vývoje jsou: návrhy výtvarného řešení minimálně jednoho dílu; storyboard nebo animatik minimálně jednoho dílu; konečný literární scénář alespoň poloviny dílů série a treatmenty ostatních epizod; vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládané zajištění.

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy

people-2557396__340

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

learn-1996845__340

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2

children-3826830__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace

pelhrimov-1815909__340

Dotace na redukci vizuálního smogu prostřednictvím podpory Označování provozoven na objektech na území Pražské památkové rezervace.

Česko-německý fond budoucnosti – Partnerství obcí a zájmových sdružení

concert-971027__340

Podpora iniciativy k založení partnerství měst a obcí, sportovní a kulturní akce v rámci partnerství, kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků, obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu.