Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zajištění ochrany digitalizací a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a občanská sdružení. 

Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

shutterstock_83630446.jpg

Dotace na ochranu a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče mohou získat provozovatelé knihoven, občanská sdružení a spolky. 

VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2020 výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit. Dotaci mohou získat provozovatelé knihoven a spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

VISK 8B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

shutterstock_146565587.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program, určený pro provozovatele knihoven, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Cílem linie B z programu VISK 8 je zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (CPK). 

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti sociální

shutterstock_65429458.jpg

Městská část Prahy 12 vyhlašuje dotační řízení v oblasti sociální pro rok 2020. Tato dotace je poskytována subjektům sociálních služeb poskytujících služby občanům MČ Praha 12. 

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let.

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

shutterstock_156832877.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil nový grantový program v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 na podporu tělovýchovných aktivit.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Dotace na sportovní činnost mládeže ve městě Mladá Boleslav

shutterstock_140333755.jpg

V rámci podpory tělovýchovy a sportu mládeže v Mladé Boleslavi lze požádat o dotaci na podporu sportovní činnosti mládeže v roce 2020.