Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby II

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Středočeský kraj – Dary obcím ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

environmental-protection-326923__340

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

napoli-bread-1614188__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných (TVET) škol a ukotvení návaznosti takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Ústecký kraj – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

white-board-593309__340

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Ústecký kraj – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

imac-1999636__340

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

37. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Cyklodoprava VII

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

38. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Bezpečnost dopravy II

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

39. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4 Infrastruktura základních škol

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

40. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1 Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII

castle-1856288__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění  památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.