Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

SFZP – 1. výzva pro předkládání projektů „Trolltunga“

environmental-protection-326923__340

Výzva je zaměřena na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů, tj. podporu aktivit, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty a přípravu společných projektů pro získání podpory z Programu, prohlubovat dosavadní spolupráci nebo vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí, či umožnit prezentovat již dosažených výsledků společných projektů.

4. výzva MAS Svatojiřský les – IROP – Sociální podnikání

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Olomoucký kraj – Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP

surgery-3034133__340

Dotační program na přípravu budoucích lékařů k výkonu povolání lékaře v Olomouckém kraji.

NPŽP – Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně – Environmentální prevence

nature-3289812__340

Cílem Výzvy je informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. Tato Výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního prostředí.

NPŽP – Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace – Voda

aqua-3771946__340

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Media – Kina jako inovační centra pro místní komunity

film-1668918__340

Dotace na rozvoj publika, které povzbudí kina, aby poskytovaly přístup nejen k audiovizuálnímu obsahu, ale také k jinému kulturnímu obsahu a službám, jakož i vzdělávacím aktivitám a / nebo zábavním aktivitám pro mladé diváky.

8.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Sociální služby a komunitní centra II

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Media – Distribuce – automatická podpora

cinema-strip-64074__340

Dotace na podporu širší nadnárodní distribuci nedávných evropských filmů poskytováním finančních prostředků distributorům na základě jejich výkonnosti na trhu pro další reinvestování do nových zahraničních evropských filmů.

MAS Podbrněnsko – Malé projekty

děti

Cílem této výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů na území MAS Podbrněnsko.

MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II.

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.