Přeskočit na obsah

Dotace z Ekofondu města Liberce

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. – 8. 3. 2024 (do 12.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s výjimkou: 
  • akciových společností s akciemi na doručitele,
  • příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Typy podporovaných projektů:

 • 1.1 Program Ekologie a zeleň: 
  • Podpora ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření — sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, stromořadí), obnovy a opravy pramenišť a studánek, tvorby tůní, obnovy nivních luk, výsadby remízků.
 • 1.2 Program odpady: 
  • Prevence vzniku odpadů, řešení problematiky odpadů a odpadového hospodářství, zlepšení informovanosti občanů, snížení produkce a množství odpadů, eliminace biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky spolu se směsným odpadem.

Forma a výše podpory:

 • 1.1  Program Ekologie a zeleň: 
  • Minimální výše dotace 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 80 000 Kč.
  • Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 80 %.
 • 1.2 Program odpady: 
  • Minimální výše dotace 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 60 000 Kč.
  • Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 80 %.

Specifika a omezení:

 • Program odpady: Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto vyhlášení programu 2.
 • Program Ekologie a zeleň: Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto vyhlášení programu 2.
 • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Dotace z Ekofondu města Liberce”

 1. Zdeněk Pavel Kranz
  Zdeněk Pavel Kranz

  Jaké dotace nebo granty může dostat investor, který z nebytových prostor vybuduje bytové jednotky.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   je možné získat dotaci na vybudování tzv. sociálního bydlení (tj. byty s pečovatelskou službou či vstupní byty pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel). Případně můžete zažádat o dotaci na energetické úspory bytových domů z Integrovaného regionálního operačního programu — zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, vytápění.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru