Přeskočit na obsah

Dotační program Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, v bytových jednotkách bytových domů, či v trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 7. 2022 (od 10:00) do 31. 8. 2022 (do 24:00).

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která je na území Karlovarského kraje vlastníkem či spoluvlastníkem: 
  • rodinného domu,
  • bytové jednotky v bytovém domě,
  • trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci.
 • Dotaci lze přiznat pouze v případě, kdy pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem a člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • kotel spalující výhradně biomasu,
  • plynový kondenzační kotel, 
   • Tento zdroj lze podpořit pouze v případě, že žadateli byla před termínem 30. 4. 2022 vystavena závazná objednávka na plynový kondenzační kotel. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace
    plynového kondenzačního kotle. Pokud je žádost o dotaci podána po realizaci projektu a z doložených dokladů (zejména ze Zprávy o montáži) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné objednávky relevantní.
  • tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze žadateli přiznat ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následující maximální hranicí dotace: 
  • Plynový kondenzační kotel maximální výše dotace 100 000 Kč;
  • Kotel na biomasu maximální výše dotace 130 000 Kč;
  • Tepelné čerpadlo maximální výše dotace 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může požádat poskytovatele dotace o poskytnutí zálohy ve výši 60 % schválené dotace, která bude žadateli uvolněna za podmínek stanovených v kapitole 11. Zbylá část dotace bude vyplacena na základě proběhlé realizace výměny zdroje tepla a uhrazení faktur ze strany konečného uživatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru