Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Královéhradecký kraj – Kreativní vouchery

man-3230661__340
Share Button

Dotace na zvýšení kvality nabídky malých a středních podniků a fyzických a právnických osob podnikajících, zejména jejich produktů a služeb, díky čemuž budou schopny upevnit svou pozici na trhu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2020 (8:00 hod.) do 20. 01. 2021 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Mikropodnik, malý a střední podnik:
  • [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora poskytnutá Královéhradeckým krajem na posílení spolupráce způsobilých žadatelů s kreativci.
 • Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace.
  • Nákup kreativní služby některé z těchto podporovaných oblastí:
   • 1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design.
   • 2) Design Thinking.
   • 3) Kulturní dědictví.
   • 4) Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk.
   • 5) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie.
   • 6) Informační a komunikační technologie.
   • 7) Práce s texty včetně vydavatelství.
   • 8) Řemesla.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 80 %.
 • V případě, že je sídlo nebo provozovna žadatele na území hospodářsky slabého regionu vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci může podat do dotačního programu pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>