Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Brdy-Vltava – IROP – IZS II

firefighters-2794578__340
Share Button

Dotace na stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2021, 12:00 do 1. 11. 2021, 15:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 896 060,88 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS Brdy-Vltava vymezené ve schválené strategii CLLD. Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz. příloha č. 5 Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP). Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>