Přeskočit na obsah

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální podnikání

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2021, 9:00 do 3. 10. 2021, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 664 682,77 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru