Přeskočit na obsah

Město Rousínov — Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost z rozpočtu města Rousínova

Dotace jsou určeny na podporu pravidelné celoroční činnosti neziskových organizací v roce 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 01. 2022 do 28. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace, které splňují tyto podmínky: 
  • sídlo organizace je na území města Rousínova,
  • činnost organizace je vyvíjena na území města Rousínova a přínos činnosti je pro obyvatele města,
  • organizace musí být registrována příslušným ústředním orgánem nejpozději v předcházejícím roce před uzávěrkou přijímání žádostí o dotace,
  • organizace vykazuje pravidelnou celoroční činnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční prostředky jsou určeny na podporu pravidelné celoroční činnosti neziskových organizací v roce 2022.
 • a) Dotace na chod organizace 
  • dotace je stanovena jako paušál na počet započítaných členů organizace dle bodu c),
  • dotace je určena na základní provoz organizace – náklady na účetnictví, materiál, poplatky vyšším svazovým orgánům, registrační poplatky, náklady na správce, údržbáře, účetní, trenéry apod.
 • b) Dotace na provoz majetku 
  • dotace je určena na provoz sportovišť a společenských prostor (energie, úklid, údržba), na běžnou obnovu movitého i nemovitého majetku, na drobné stavební akce.
 • c) Dotace na členy organizace 
  • dotace budou poskytnuty podle přepočtu na členy organizace, přičemž spodní věková hranice započítaného dítěte (člena organizace) k 31.12.2021 je 2 roky a horní věková hranice započítaného dítěte (mládeže) je 19 let.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2022 na tento program se předpokládá ve výši 1 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 1 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování přijaté dotace na odbor školství a kultury Městského úřadu Rousínov nejpozději do 31. 1. následujícího roku, kdy byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru