Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Sedlčany – Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 – Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod

istockphoto-1314558508-170667a
Share Button

Dotace na prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů, respektive z objektů rodinných domů, a to prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod pro kapacity běžného rodinného domu o maximálně třech bytových jednotkách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby starší 18 let, v postavení vlastníků rodinných domů, ve kterých jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace DČOV při RD, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené společnou centrální ČOV.
  • V rámci této výzvy je podporována aktivita na pořízení a uvedení do řádného provozu Domovní čistírny odpadních vod, a to pro územní zastavěné oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené centrální ČOV.
  • V rámci této výzvy jsou podporována opatření zaměřená na realizaci DČOV, která odpovídají požadavkům podle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových; případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. podle Přílohy č. 1 v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory pro jeden RD na realizaci jedné DČOV činí 25 000 Kč.
  • Pro výzvu je v rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 alokováno celkem 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2022. Za realizovaný projekt DČOV je považován ten, který byl k tomuto datu uveden do provozu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>