Přeskočit na obsah

MK ČR — Tvůrčí stipendium v oblasti  literatury pro ukrajinské spisovatele

Poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí účely v oblasti profesionálního umění/obor literatura, a sice pro ukrajinsky píšící spisovatele, kteří jsou státními občany Ukrajinské republiky.

Příjem žádostí:

  • Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby působící v oblasti literatury.
  • Žadatel musí být státním občanem Ukrajinské republiky.
  • Žadatel musí mít v době podání žádosti vydanou alespoň jednu knižní publikaci z oblasti umělecké literatury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Tvůrčí stipendium je příspěvkem na tvůrčí činnost, který slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu, bydlení) po dobu realizace projektu. Při vyúčtování příspěvku na tvůrčí/studijní činnost není nutné prokazovat využití příspěvku účetními doklady.
  • Ze stipendia je možné hradit pouze náklady žadatele, nikoli dalších osob (např. honoráře dalších osob, ubytování dalších osob apod.).
  • Z tvůrčího stipendia lze hradit pouze náklady související s vytvářením uměleckého díla.
  • Cílem dotační výzvy je podpořit vznik takových textů, které českému publiku přiblíží současnou situaci na Ukrajině.

Forma a výše podpory:

  • Tvůrčí stipendium je fixní finanční částka (20 000 Kč) přiznaná žadateli na tvůrčí účely, tj. na tvůrčí uměleckou činnost realizovanou v období od 1. ledna do 30. listopadu 2023, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla, konkrétně původní text v rozsahu od 10 do 15 normostránek, zachycující současnou Ukrajinu.

Specifika a omezení:

  • S výsledky výběrového řízení budou žadatelé seznámeni zveřejněním na webových stránkách MK (www.mkcr.cz) nejpozději do 31. 10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru