Přeskočit na obsah

MMR ČR — Operační program Technická pomoc 2021–2027 — 07 — 22 — 001 OPTP — Výzva č. 1

Dotace na zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce (MMR, MF AO, MF PO, CKB AFCOS) a ŘO OPTP.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2022 v 8:00h do 30. 9. 2029.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  • Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán (AO), Platební orgán (PO), CKB AFCOS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce (MMR, MF AO, MF PO, CKB AFCOS) a ŘO OPTP.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy: 2 426 867 089 Kč (EU) + 1 113 936 951 Kč (SR) celkem 3 540 804 040 Kč (EU+SR).
  • Míra spolufinancování: 100 % (68,54 % EFRR; 31,46% státní rozpočet).

Specifika a omezení:

  • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.
  • V rámci výzvy nebude uplatňováno křížové financování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru