Přeskočit na obsah

MŠMT — Mimořádná výzva na rok 2017 — vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. — 2. kolo

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost. MŠMT vyhlášením tohoto programu podporuje rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků rozvíjejících občanskou společnost. Dalším cílem programu je především podpora zvyšování členské základny v organizovaném sportu a činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace v programu V. musí být vloženy a uzavřeny v systému IS-SPORT nejpozději dne 7. 7. 2017.

Příjemci podpory:

  • Spolek s předmětem činnosti v oblasti sportu s celostátní působností, působící ke dni podání žádosti o dotaci déle jak pět let na území ČR, jehož členy jsou zejména sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, je představitelem v daném sportovním odvětví na území ČR, tzn. má národní sportovní autoritu a je uznaným zástupcem ČR pro dané sportovní odvětví v příslušné MSF, ve které je minimálně 20 členů.

Forma a výše podpory:

  • V rámci vyhlášení tohoto 2. kola je na tuto výzvu alokována celková částka cca 1 148 000 000 Kč.
  • Je stanovena maximální výše poskytnuté dotace žadateli v programu jako součet částky poskytnuté žadateli Českým olympijským výborem z loterijních asignací za rok 2016 a dotace v programu V z MŠMT v roce 2016. Toto maximum je dvojnásobkem částky z roku 2016.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti spolků, které vystupují v pozici (vykonávají činnosti) sportovních svazů.
  • Vytvoření stabilních podmínek pro základní činnost všech oprávněných žadatelů a podporu organizace, řízení, působení a rozvoje daného sportovního odvětví.

Specifika a omezení:

  • Za neoprávněného žadatele bude považován žadatel, který podal žádost v 1. kole mimořádné výzva na rok 2017 — Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu V. Činnost sportovních svazů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru