Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční účastníky v kurzech Letních škol slovanských studií

people-2557396__340
Share Button

Dotace na podporu výuky českého jazyka zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 4. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

  • Veřejná vysoká škola, která od kalendářního roku 2010 alespoň 8x realizovala kurzy Letní školy slovanských studií.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vzdělávání zahraničních účastníků v kurzech Letních škol slovanských studií.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků státního rozpočtu určená na tuto Výzvu pro rok 2021 je 13 mil. Kč.
  • Dotace bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet uvedený v žádosti, a to vždy v české měně.
  • Poskytnutá dotace musí být čerpána v souladu s rozpočtovými pravidly, zákonem o vysokých školách a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na náklady vzniklé od 1. 1. 2021 do dne následujícího po dni ukončení kurzu, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2021.
  • Letní školou slovanských studií se pro účely této Výzvy rozumí intenzivní vzdělávání spadající do období měsíců červenec, srpen nebo září v délce minimálně 21 a maximálně 30 dnů, které je zaměřeno na výuku českého jazyka, literatury, dějin a kultury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>