Přeskočit na obsah

MŠMT — Sportování bez bariér – Sportovní reprezentace ZPS

Dotace je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. ledna do 14. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu: 
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS.
  • žadatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh sportu určený pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném druhu sportu podporuje sport ZPS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců: 
  • Paralympijské hry , Deaflympijské hry, Global Games, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové poháry a evropské poháry, světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 33 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2021. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2020.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru