Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

shutterstock_156844055.jpg
Share Button

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2022 (tj. 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) stanoven od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Po 30. 9. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
 • Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Typy podporovaných aktivit:

 • 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou.
 • 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM.
 • 20.D.c.  Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM.
 • 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
 • 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM.
 • 20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu telat školkovým způsobem. 

Forma a výše podpory:

 • 20.D.a. – Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.
 • 20.D.b. – Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.
 • 20.D.c.  – Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.
 • 20.D.d. – Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM v letním období od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021.
 • 20.D.e. – Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace dle průměrného stavu KBTPM ve sledovaném období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • 20.D.f. -Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM dle počtu telat splňující předmět dotace ve sledovaném období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.D. podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>