Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

shutterstock_156844055.jpg
Share Button

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
 • Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Typy podporovaných aktivit:

 • 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou.
 • 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka.
 • 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka.
 • 20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu.
 • 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka.
 • 20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem.

Forma a výše podpory:

 • 20.D.a. – Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
 • 20.D.b. - Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
 • 20.D.c.  - Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného početního stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
 • 20.D.d. - Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
 • 20.D.e. – Do 223 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
 • 20.D.f. – Do 387 Kč na jedno tele narozené v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 KBTPM a splňující předmět dotace, dle průměrného stavu telat v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem po dobu nejméně 10 let od poskytnutí dotace.
 • Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka pro dotační období od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>