Přeskočit na obsah

MZe — 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

  • Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin, pro 3.c. i výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR,

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory: do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
  • Příjemce dotace je povinen předložit doklady pro čerpání dotace (faktury a doklad o úhradě) na příslušné pracoviště SZIF do 6.11.2019 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru