Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe – 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

výzkum 1
Share Button

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

  • Podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin, pro 3.c. i výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR,

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory: do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
  • Příjemce dotace je povinen předložit doklady pro čerpání dotace (faktury a doklad o úhradě) na příslušné pracoviště SZIF do 6.11.2019 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>