Přeskočit na obsah

MŽP ČR — AOPK ČR — Výzva č. 1/2022 — Národní plán obnovy — Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, komponenta 2.9., investice 4

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 8. 2022, 0:00 h. do 13. 10. 2022, 23:59 h nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, právnické osoby (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a krajů).
  • Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. 
  • Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 
  • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
  • Maximální výše dotace je stanovena na 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Období realizace Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Do konečného data realizace musí být provedena přebírka poskytovatelem dotace. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru