Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace Karel Komárek Family Foundation – Výzva k podání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena na dobu neurčitou do jejího odvolání ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze nestátní nezisková organizace (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví) se sídlem v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Organizace, které jakýmkoli způsobem pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí, zejména níže uvedenými činnostmi:
  • zajištění běžných každodenních potřeb;
  • přímá asistence (pomoc v domácnosti, pečovatelská služba, poradenství);
  • psychosociální pomoc;
  • osobní rozhovory, telefonáty;
  • rozvoj kurzů a osvětových materiálů pro seniory;
  • komunitní projekty, které budou zaměřeny na seniory v komunitě;
  • komunikační kampaň;
  • zlepšení komunikace a přímý kontakt se seniory;
  • podpora v lepší orientaci v informacích z médií;
  • jakékoli další projekty, které jsou cíleny na podporu seniorů v současné krizové situaci i pro dobu po akutní krizi;
 • podpora může být určena na přímé náklady na zajištění materiálu a/nebo služeb, personální i provozní náklady organizací.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora v rámci jedné žádosti může být přidělena ve výši minimálně 20 000 Kč a maximálně 200 000 Kč.
 • Finanční podpora může být přidělena i opakovaně, vždy na základě nové žádosti žadatele.

Specifika a omezení:

 • Na poskytnutí nadačního příspěvku nemají žadatelé právní nárok.
 • O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadace Karel Komárek Family Foundation.
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation si vyhrazuje požadovat po žadateli další upřesňující informace o žadateli a/nebo projektu před rozhodnutím o udělení nadačního příspěvku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>