Přeskočit na obsah

Národní nebo nadnárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu

Tato výzva je založena na ročním pracovním programu s názvem Práva, rovnost a občanství z roku 2014 a na Programu spravedlnost. Na základě toho tato výzva spojuje financování dvou oblastí, které zahrnují oběti násilí, ale každá z jiného úhlu. Prvním cílem této výzvy je spolufinancovat nadnárodní projekty, které podporují oběti násilí, prevenci a boj proti všem formám násilí páchaného na dětech, mladých lidech a ženách. Druhým cílem je pak podpořit nadnárodní a národní projekty, které se snaží zlepšit a podpořit práva obětí trestných činů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné zasílat do 10. 2. 2015 do 12:00 hod.
 • Žádosti musí být podány prostřednictvím on-line systému pro podávání žádostí PRIAMOS. (Návod pro použití tohoto systému naleznete ZDE).
 • V rámci této výzvy je možné podávat více než jednu žádost.

Příjemci podpory:

 • Veřejné i soukromé organizace (právnické osoby) z členských států EU.
 • Žadatel musí být orientován na neziskový sektor. Podnikatelské subjekty se zaměřením na zisk mohou získat grant pouze jako partneři.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou zejména projekty, které se budou zaměřovat na podporu obětí genderového násilí, na dětské oběti násilí (s ohledem na dítě samotné a jeho dětská práva) a na podpůrné služby pro jiné skupiny ohrožené násilím.
 • Projekty mohou probíhat na nadnárodní i národní úrovni.
 • Projekty by se měly zaměřovat na jednu z následujících aktivit: 
  • Budování kapacit pro zaměstnance, kteří poskytují odbornou péči a pomoc obětem násilí prostřednictvím náhradního ubytování, právního poradenství apod.
  • Lékařské a psychologické poradenství, tísňové linky a jiné nezbytné služby.
  • Budování kapacit ve vztahu k genderovým záležitostem a záležitostem, které se týkají dětí.
  • Vývoj integrovaných a cílených strategií na podporu multidisciplinární a meziresortní spolupráce mezi příslušnými subjekty, které poskytují pomoc obětem (v oblasti zdravotnictví, vzdělávání,  zaměstnání a sociální pomoci).
  • Speciální podpůrné programy, které posílí zejména nejzranitelnější oběti (tj. lidé se zdravotním postižením, migranti, Romové, etnické menšiny, děti v náhradní péči, děti žijící nebo pracující na ulici).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu je 5, 500, 000 EUR.
 • Požadovaná dotace by neměla být nižší než 75 000 EUR. Horní limit není stanoven.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru