Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 10/2020 – Zastřešující sportovní organizace 2021

ice-hockey-64167__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti sportovních organizací v oblasti zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 1. 2021

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace,
  • b) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění sportovců, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM),
  • c) aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním, zejména v oblasti poskytování servisu a služeb svým členům i nečlenským sportovním organizacím, v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu a pořádání a organizace sportovních akcí,
  • d) propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 88 000 000 Kč.
 • Dotace je poskytnuta na základě žádosti ve výši vypočtené dle čl. 10., resp. upravené dle čl. 11.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci Výzvy podat pouze jednu (1) žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>