Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

teaching-928637__340
Share Button

Dotace na přípravu, koordinaci a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2021 do 31. 5. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou: obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova Předmět podpory:
  • Příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.
 • Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO Předmět podpory:
  • a) Pořádání odborných konferencí v rámci vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.
  • b) Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy, včetně specializačních studií pro koordinátory EVVO na školách a získávání EVVO kvalifikace ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací.
  • c) Tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.
  • d) Spolupráce s vysokými školami ve smyslu zajištění výuky budoucích učitelů i studentů neučitelských oborů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol.
  • e) Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.

Forma a výše podpory:

 • 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova:
  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO:
  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 1,5 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>