Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

factory-613319__340
Share Button

Dotace na zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší – aktualizace 2020 prostřednictvím Akčního plánu a prostřednictvím podpory personálních kapacit na plnění opatření dle Akčního plánu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 15. 4. 2021, 10:00 hod. do 30. 6. 2021, 14:00 hod., nebo vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem podpory je urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší – aktualizace 2020, který je pro žadatele územně příslušným (seznam opatření dle jednotlivých programů zlepšování kvality ovzduší viz příloha 4 této výzvy), a to prostřednictvím zpracování Akčního plánu dle čl. 2.2 výzvy a jeho následného plnění dle čl. 2.1.
  • Za tímto účelem zřídí žadatel 1 nové pracovní místo na plný pracovní úvazek v rámci příslušného organizačního útvaru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávajícím činnosti spojené s ochranou ovzduší (dle typu žadatele), nebo žadatel uzavře 1 novou dohodu o provedení práce (DPP) nebo 1 novou dohodu o pracovní činnosti (DPČ) v rámci příslušného organizačního útvaru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dle typu žadatele).
  • Osoba, která má obsadit nově zřízené místo, resp. vykonávat činnost v rámci DPP nebo DPČ, a pracovat na Akčním plánu a jeho implementaci dle čl. 2.1, bude vybrána v souladu s platnými právními předpisy a postupem obvyklým pro žadatele.
  • O pozici Pracovníka se mohou ucházet i stávající zaměstnanci žadatele, celkový počet zaměstnanců žadatele zapojených do agendy ochrany ovzduší v příslušném organizačním útvaru žadatele musí nicméně díky poskytnuté podpoře o jednoho narůst.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2023.
  • Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky, a to v územní působnosti žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>