Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace – Voda

aqua-3771946__340
Share Button

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2019 do 31. 01. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce/města,
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.3.C Kanalizace:
  • Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích / Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
 • 1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány):
  • Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 • 1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody:
  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 2,5 mld. Kč.
 • Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu s programem.
 • Pro samostatně podané projekty v rámci aktivity 1.6.B je maximální výše podpory na jeden projekt 50 mil. Kč.
 • Celková výše podpory na jeden projekt činí max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány na území ČR.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Luděk Zbuzek napsal:

  Dobrý den,
  jsem zastupitelem obce Medový Újezd na Rokycansku a máme jako obec zájem o bližší informace k dotaci na vodovodní přivaděče a rozvodné sítě pitné vody ( 1.6.B ).Chtěli bychom zprovoznit další vrt,který není využíván a napojit ho do úpravny vody.Děkuji předem za informace a přeji krásný den.
  Luděk Zbuzek
  zastupitel obce


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>