Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Vícenice – Program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

shutterstock_148402052.jpg
Share Button

Účelem poskytovaných finančních prostředků na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce je veřejný zájem pro snížení znečištění vod z komunálních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby vlastnící rodinný dům v obci Vícenice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce Vícenice.
  • Podpora zbudování kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům, které byly povoleny společně v rámci akce „Vícenice – splašková kanalizace“ v roce 2019. Kanalizační přípojky na veřejně přístupné části budou zřízeny v rámci stavby hlavních stok splaškové kanalizace a jsou již součástí smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Vícenice – splašková kanalizace“. Soukromá část kanalizační přípojky je ta část přípojky/potrubí, která je umístěna na oploceném, neveřejně přístupném pozemku vlastníka nemovitosti. Stavbu této soukromé části přípojky řeší tento program.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí 200 Kč na 1 délkový metr skutečně realizované soukromé části kanalizační přípojky, v délce maximálně dle povolené projektové dokumentace „Vícenice – splašková kanalizace“ z roku 2019.

Specifika a omezení:

  • O dotaci může žadatel požádat až po realizaci předmětné kanalizační přípojky a až po jejím napojení na nově budovanou splaškovou kanalizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>