Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji

351844-top_foto1-rqi5g
Share Button

Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu natáčení audiovizuálních děl v MSK, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 11. 2021 do 17. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která:

  • je výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla ve smyslu § 2 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • zajišťuje výrobu AVD na území České republiky jako tzv. servisní produkce.
 • Příjemce podpory, který je výrobcem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České republiky.
 • Příjemce podpory, který je koproducentem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit příslušnou koprodukční smlouvu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu natáčení audiovizuálních děl v MSK, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty musí mít propagační a marketingový potenciál, jehož může region ke své propagaci využít. Realizace takových projektů bude podporovat značku MSK jako moderního kulturního film-friendly regionu.
 • Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či seriály určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 2 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 % (týká se jen části natáčení realizované v Moravskoslezském kraji).

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>